Najbližší program
Kalendár

V Pálffyho paláci na Zámockej sa stále niečo deje. Pozrite si kalendár podujatí, prípadne si vyberte voľný termín pre váš event.Dlhodobé expozície


Peter Daniš - (IN) VISIBLE

Výstava20.04.2022 - 18.05.2022
Galéria Pállfy


Viac informácií


Jana Milatová – maľba, odevný dizajn

Výstava

zhmotnenie konceptu, ktorý slúži ako inšpirácia kadiaľ smerovať dizajn. Odev, jeho dizajn a recyklácia ju zaujíma koncepčne na hrane s objektom, má tri roviny tzv. urob si sám – DIY, Osobné, Re.


20.04.2022 - 18.05.2022
Galéria Statua


Viac informácií


Cyntia Gregorová - Kresba, maľba

Výstava

portrétne a figuratívne obrazy zachytávajúce človeka ako chybujúcu, ale vyvíjajúcu sa osobnosť v zápase so strachom, osamelosťou, neistotou a neustálymi zmenami.


25.05.2022 - 22.06.2022
Galéria Pállfy


Viac informácií


Lucia Čarnecká

Výstava

 V sérii na seba nadväzujúcich objektov skúma prechodové momenty medzi sochou nachádzajúcou sa vo virtualite fyzickej a digitálnej.


25.05.2022 - 22.06.2022
Galéria Statua


Viac informácií


Vladimír Petrík - Priestory nášho bytia

Výstava

Obrazy človeka a jeho miesto v prírodnom aj civilnom priestranstve, objavovanie nepoznaného sveta.


29.06.2022 - 27.07.2022
Galéria Pállfy


Viac informácií


Ľudmila Fintorová – VLCI

Výstava

Príbeh vrcholového predátora, ktorý má rovnaké právo na existenciu aj keď sa to mnohým nehodí. Autorské hračky.


29.06.2022 - 27.07.2022
Galéria Statua


Viac informácií


Katarína Vavrová

Výstava

Pohľad na tvorbu, ktorá osciluje od maľby, cez grafiku, ilustráciu až po kresbu. Námety figurálnych diel siahajú od biblických, mytologických scén, cez obrazy ovplyvnené literatúrou, hudbou až po témy súčasné.


03.08.2022 - 31.08.2022
Galéria Pállfy


Viac informácií


Igor Mosný

Výstava

Komorná figurálna tvorba, s vlastnou ikonografiou, symbolikou, tvaroslovím a prelínaním historických, časových a námetových okruhov.


03.08.2022 - 31.08.2022
Galéria Statua


Viac informácií


Juraj Toman

Výstava

Prehodnocuje krajinomaľbu, simultánne znázorňuje a premiešava časové roviny zobrazovanej krajiny či urbánneho priestoru na jednom plátne.


07.09.2022 - 05.10.2022
Galéria Pállfy


Viac informácií


Jana a Peter Machata, Kristýna Španihelová – Portréty

Výstava

Šperk v troch autorských podobách, materiáloch - sprievodná akcia medzinárodnej konferencie Šperkstret.


07.09.2022 - 05.10.2022
Galéria Statua


Viac informácií


Kristína Mesároš - Jeden svet nestačí

Výstava

Obraz je výsledkom silného vnímania skutočnosti a jej vizuálnej transformácie. Krajina ako daný prírodný priestor ktorého je človek iba malou súčasťou a má pred ňou rešpekt a pokoru.


12.10.2022 - 09.11.2022
Galéria Pállfy


Viac informácií


Markéta Nováková – Nádoba, Podoba, Doba

Výstava

Tri kolekcie modelovaných porcelánových nádob – objektov s maľbou a plastickým reliéfom, významovo a veľkostne odstupňovaných v súlade s priestorom galérie.


12.10.2022 - 09.11.2022
Galéria Statua


Viac informácií


Ján Franz, fotografia

Výstava

Nové pohľady na pamätníkovú tvorbu a prírodu v bývalej Juhoslávii.


16.11.2022 - 14.12.2022
Galéria Pállfy


Viac informácií


Ľudmila Pohlová - Transformácie

Výstava

Projekt pracuje s pojmami pominuteľnosť versus stálosť, pracuje so svetelnou inštaláciou a inštaláciou záhrady.


16.11.2022 - 14.12.2022
Galéria Statua


Viac informácií