Komplex Pálffyho paláca

Komplex Pálffyho paláca vznikol v rokoch 1646 až 1653 na mieste starých vinohradov, v priestore medzi dnešnými ulicami Zámockou, Svoradovou a Škarniclovou. V tomto období bol gróf Pavol IV. Pálffy predsedom Uhorskej kráľovskej komory. Poverili ho obnovou hradného paláca v Prešporku (Bratislave) a práve pri tejto príležitosti sa gróf rozhodol, že kým sa bude stavať na hrade, nechá si pod ním vybudovať aj vlastnú rezidenciu.

Komplex Pálffyho paláca
Komplex Pálffyho paláca

Nevídaná honosnosť

Palác bol na svoje časy mimoriadne prepychovým šľachtickým sídlom. O výstavbu rezidencie sa starali kráľovský staviteľ Giovanni Albertallo a Giovanni Battista Carlone. Palác mal tri obostavané nádvoria, jedno z nich bolo otvorené a slúžilo na hospodárske účely. Súčasťou dlhého záhradného krídla bol schodiskový pavilón. Paralelne s novou, Zámockou ulicou, stál a do súčasnosti sa zachoval dlhší a užší trakt, záhradné krídlo s grottami.

Slávnostné priestory

Na hornom podlaží sa nachádzala dlhá sála s valenou klenbou so svorníkmi. Na dolnom podlaží bola sala terrena s honosnou mozaikovou, maliarskou a štukovou výzdobou. Celý priestor, označovaný ako galéria alebo pavilón, slúžil na spoločenské a reprezentačné účely. Jeho výzdobu mali na starosti tí istí umelci, ktorí zdobili aj komnaty Bratislavského hradu.

Komplex Pálffyho paláca

Výnimočná terasovitá záhrada

Súčasne s rezidenciou vybudovali aj veľkú záhradu plnú exotických rastlín, ovocných stromov, umelých jaskýň, sôch a fontán. Ohradzoval ju vysoký múr s portálom na Zámockej ulici, z paláca do nej viedlo široké schodisko. Na tú dobu ojedinelá terasovito odstupňovaná záhrada v talianskom štýle mala do detailov premyslený systém terás, alejí a voľných schodísk. Nachádzalo sa v nej aj päť altánkov, dva pavilóny, dokonca aj záhradné divadlo s okrúhlym pódiom a polkruhovým amfiteátrom. Najväčším majstrovstvom a pýchou celej záhrady boli dve fontány, o ktoré sa postaral umelec Pietro Maino-Maderno.


Hlavnou atrakciou bola obrovská stará lipa, ktorá sa zachovala aj na rytine z r. 1735. Okolo jej košatej koruny viedla sedemposchodová drevená konštrukcia, na jej vrchole bol altánok. Gróf Pavol IV. Pálffy tam rád vodieval svojich hostí, s ktorými debatoval pri liečivej vôni lipových kvetov a štebote vtákov. Predpokladá sa, že zvyšky tejto lipy a pôvodné borovice stále rastú na ulici Palisády, ktorá so záhradou susedí. Pôvodne renesančná záhrada, ktorá je zachytená aj na medirytine J. Ledentnaua z roku 1663, zmenila svoju podobu na barokovú počas 18. storočia.

Komplex Pálffyho paláca

So sídla kasáreň,
sirotinec a sklad

Rezidencia sa v roku 1732 stala krátkodobým sídlom Františka Štefana Lotrinského, manžela Márie Terézie. Záhradný palác slúžil Pálffyovcom až do roku 1870, potom ho odkúpilo mesto za 150-tisíc zlatých a nechalo ho prestavať na kasárne delostrelectva. Vojsko objekt zdevastovalo. Neskôr sa doňho presťahoval sirotinec sv. Alžbety a sčasti sa používal ako skladisko. V záhradnom pavilóne začali utilitárne stavebné úpravy, počas ktorých mnohé miestnosti predelili priečkami, zmenšili okenné otvory, zvýšili úroveň podlahy v sale terrena o 2,5 m., čím prekryli viaceré fresky na stenách.Aby toho nebolo málo, v roku 1922 prestavali bývalé šľachtické sídlo na študentský internát a neskôr ho nahradila novostavba. Zachovalo sa iba záhradné krídlo a schodiskový pavilón, ktoré ďalej chátrali. Do roku 1990 bol palác vo vlastníctve Československého štátu s právom správy pre Bytový podnik Bratislava I., ktorý využíval priestory paláca ako sklad posypového materiálu (!). Ak by sa zachoval dodnes, patril by k najvýznamnejším ranobarokovým príkladom svetskej architektúry nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách s vládou Habsburgovcov.

Záchrana pred demoláciou

V roku 1990 hrozila zvyšku paláca totálna demolácia. No nakoniec ho do vlastníctva získal Veteran Club. Ruiny boli v katastrofálnom stave, kvôli možnému zrúteniu klenieb v sale terrene museli ihneď zakročiť statici. V roku 2000 sa Pálffyho palác dostal do rúk družstva Podpora, družstva pre technický a sociálny rozvoj. Hneď začalo s renováciou a reštaurovaním hodnotných fresiek zo spodného podlažia.


Družstvo sa dodnes snaží oživiť Pálffyho palác a prinavrátiť do jeho priestorov v historickom centre kultúrne a spoločenské akcie. Podarilo sa mu zachovať dva portály, fragment štukovej dekorácie a zvyšky výzdoby záhrady so stopami dekorácie jednej saly terreny a jednej gotty. Ojedinelá kultúrna pamiatka tak dnes môže slúžiť aj vám na konferencie, školenia, kongresy, koncerty, výstavy, či komorné oslavy.

Komplex Pálffyho paláca