Výstava

výstava - Boris Kvasnica - proces Underground dielo


kamdomesta.sk
15.11.2023 - 18.01.2024
Galéria Pállfy


Srdečne Vás pozývame na výstavu

Boris Kvasnica - proces Underground dielo

 

Výstava Borisa Kvasnicu prezentuje pokus o vizuálne sprostredkovanie náročného procesu reštaurovania z pohľadu reštaurátora - umelca. Autor pracuje s využitím digitalizovaných dát z výskumu umeleckých diel, ako i samotného reštaurátorského procesu v polohe procesuálneho umenia na vytváranie interaktívnych a dynamických vizuálnych diel. Umožnuje divákom sa interagovať s obrazom a jeho príbehom. Forma a technológia použitá pre tvorbu je lentikulárna tlač. Pokus o vytváranie interaktívnych a dynamických vizuálnych diel s efektom hĺbky, animáciou, interakciou. Stará technológia znovuzrodená v digitálnej dobe vytvára ilúziu a možnosti animácie a vytvárania 3D hĺbky obrazu. Autor používa túto technológiu na vyjadrenie rôznych fáz príbehu v závislosti od uhlu pohľadu. V tomto prípade tvorba zobrazujúca proces reštaurovania, prepojuje históriu a umelecký proces. Cez konkrétne médium sa dostáva k zachyteniu a odhaľovaniu reštaurovania umeleckých diel, odkazujúcich na kultúru a identitu.

Výstava prezentuje vo svojej prvej časti projekt - Nedeštruktívny výskum umeleckých diel, vývoj software pre konzerváciu kultúrneho dedičstva financované zo zdrojov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). 

Autor prezentuje svoju spoluprácu so Zuzanou Machatovou z VŠVU a odborníkmi z STU, Trnavskej univerzity, Getty Centrom Los Angeles.

 

V druhej časti výstavy prezentuje 2D lentikulárne výstupy, ako aj zereštaurované originály autorov: ( Francisco Goya, Albín Brunovský, Daniel Herz, Theodor de Bry ).

Vo tretej časti výstavy prezentuje 3D objekty.
 

Výstava prezentuje spoluprácu s najlepšími študentami, doktorantami, absolventami ateliéru reštaurovania diel na papieri a iných médii VŠVU z katedry reštaurovania, ktorá vyústila do tvorby inšpirovanej výsledkami výskumu v spomínanom projekte KEGA.

 

Boris Kvasnica je autor viacerých pôvodných konceptov a inovatívnych myšlienok v oblasti aplikovania vedy v umení. Jeho krédom je podnecovanie rozvoja vedy a umenia. 

Snaží sa o podporu výskumu, tvorby a inovácií prostredníctvom grantov, vzdelávania, medzinárodnej spolupráce a kultivácie kreatívneho edukečného prostredia. Jeho investícia je zameraná do infraštruktúry, stimulovania zvedavosti a tvorivosti študentov so snahou prispieť k dynamickému rastu v oblasti vedy a umenia v oblasti reštaurovania.

 
Vernisáž v stredu
15.11.2023
17:30

Výstava je otvorená od pondelka do nedele
14:00 - 18:00 
do 18.01.2024