Event

Víkend otvorených parkov a záhrad 2023


03.06.2023 - 04.06.2023
Galéria Pállfy


Milí priatelia parkov a záhrad,

Vítame Vás na jubilejnom XV. ročníku podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad! V rámci podujatia sa každý rok prezentuje čoraz väčší počet verejných i súkromných lokalít. Tento rok máte možnosť nahliadnuť do viac ako 100 parkov a záhrad na území celého Slovenska. Hlavným organizátorom podujatia je organizácia Národný Trust n.o., ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Naše parky a záhrady predstavujú dosiaľ nevyužitý potenciál mnohých miest a obcí a aj prostredníctvom čoraz viac obľúbeného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad sa snažíme upozorniť na tento potenciál, potrebu jeho ochrany ako aj zmysluplného a udržateľného využívania. Hlavnou témou XV. ročníka podujatia sú Melódie záhrad. Do podujatia v Bratislave sa tento rok zapája viac ako 20 jedinečných zelených lokalít, na ktorých návštevu Vás srdečne pozývame.

Mgr. Michaela Kubíková, Národný Trust n.o.


Náša palácová záhrada je jedna z najslávnejších renesančných terasovitých záhrad v našej krajine. Známa bola aj vďaka nádhernej a obrovskej lipe, okolo ktorej dali majitelia postaviť sedemposchodové lešenie pospájané rebríkmi.

PROGRAM: sobota 3.6.2023 a nedeľa 4.6.2023 10:00 – 17:00 lektorované prehliadky záhrady a galérií Pálffy a Statua