Výstava

Jana a Peter Machata, Kristýna Španihelová – Portréty


07.09.2022 - 05.10.2022
Galéria Statua


Výstava je otvorená pondelok  - nedeľa od 14. -18. hodiny 

Výstavu pripravila Xénia Lettrichová


    www.galeriastatua.sk 

    www.palffyhopalac.sk 
Tešíme sa na Vás.